Izmjene ispitnih tremina kod prof. Hodžića

Ispiti kod prof. Hožića u februarskom roku će se održati 21.2.2015. godine prema sljedećem rasporedu:

14.2.2015. 9:00 sati

Metodika muzičke kulture II

 

21.2.2015. 9:00 sati

Muzička kultura i sviranje

Praktium muzičke kulture I

Muzički praktikum I

Praktium muzičke kulture II

Muzički praktikum II

Metodika nastave muzičke kulture II

 

21.2.2015. 10:00

Metodika muzičke kulture I

Metodika nastave muzičke kulture I