Izmjena u terminu održavanja ispita iz Didaktike

Termin održavanja ispita iz Didaktike kod profesora Eseda Karića se pomjera sa 21.02. na 14.02. u 12:00 sati.