Ispiti kod red.prof. Zilhada Ključanina

Pismeni ispiti kod red.prof. Zilhada Ključanina (Bh.knjiž. AU perioda, Bh.kritika i esejistika, Savremena bh.književnost i Postmodernizam) će se održati u petak, 11.10.2013. godine s početkom u 12.00