Ispiti kod profesora Bernadina Ibrahimpašića

Svi ispiti u oktobarskom roku kod prof. dr. sc. Bernadina Ibrahimpašića će biti
održani u četvrtak (3.10.2013.) u 9:00.