Ispiti kod Prof. dr. Saliha Jalimama

Prof. dr. Salih Jalimam održat će ispite 10. jula 2015. u 15.00h.