ISPITI-IMATRIKULANTI

Pismeni ispiti iz predmeta: Numerička matematika, Viša matematika I, Viša matematika II i

Statistika će se održati 16.3. i 14.5. u 9:30.

Studenti se moraju javiti asistentici putem maila dva dana prije ispita kako bi prijavili ispit.