Ispiti – doc.dr. Naim Ćeleš

Ispiti kod doc.dr. Naim Ćeleša na odsjeku Predškolski odgoj koji nisu održani u zakazanim terminima (29.1.2014.) će se održati u

petak, 31.1.2014. u 12:00 sati.