Integrirani predškolski kurikulum – predavanja

Predavanja iz predmeta Integrirani predškolski kurikulum će se održati u subotu, 29.11.2014. od 9:00 – 15:00 sati.