Integralni kolokviji kod doc.dr. Amire Dervišević

Studenti koji nemaju dovoljan broj bodova za završni ispit iz predmetsa kod doc.dr. Amire Dervišević, mogu u vrijeme istih pristupiti izradi integralnih kolokvija. Tačan datum i vrijeme nalaze se na web stranici.