Integralni ispiti – jezik

Integralni ispiti iz Morfologije, Norme i kulture jezika, Grafolingvistike, Staroslavenskoga, Historije bosanskoga književnog jezika, Historije bosanskoga standardnog jezika i Uporedne gramatike slavenskih jezika će biti održani u terminima završnih ispita spomenutih predmeta. Za sve nejasnoće se možete javiti na mail: dzanic_almira@hotmail.com!