Integralni i pismeni ispit iz Norme i kulture jezika (novi termin)

Ispit će biti održan u petak, 7. 2. 2014. u 11. 00h!