II ciklus, TOS: Termini ispita I ispitnoga roka

Prvi ispitni termini na II ciklusu Odsjeka za tjelesni odgoj i sport održat će se prema sljedećem rasporedu:
– Kineziološka antropologija, petak, 13.8. u 12.00h.
– Metodologija naučno-istraživačkog rada, petak, 13.8. u 14.00h.
– Kineziometrija, subota, 14.8. u 9.00h.