Studentska konferencija “Jučer, danas, sutra – slavistika”

1382957_162071220659649_1422809200_n

U organizaciji Odsjeka za južnoslavenske književnosti, Kluba studenata južne slavistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se trodnevna (22., 23. i 24.oktobar) međunarodna konferencija “Jučer, danas, sutra – slavistika”.
Studenti II ciklusa Odsjeka za bosanski jezik i književnost svoja istraživanja predstavit će kroz dva rada:
– Azra Bećirević: “Fikcionalni svijet (anti)ratne proze kao svjedočanstvo ratnoj fakciji”
– Elma Felić: “Hronotopska čvorišta Gromovog đula”
Konferencija je otvorenog tipa.
Detaljniji program možete vidjeti na linku:
http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/wp-content/uploads/2015/10/Program-JDSS-2015.pdf