II ciklus: Poziv na Međunarodnu studentsku konferenciju “Jučer, danas, sutra – slavistika”

downloadKlub studenata južne slavistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira II. Međunarodnu studentsku konferenciju – “Jučer, danas, sutra – slavistika”.
Konferencija će se održati od 21. do 23. oktobra 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska).

Konferencija je zamišljena kao trodnevni susret na kojem će mladi slavisti imati priliku predstaviti područja svojih interesa. Uz izlaganja tema iz područja lingvistike, književnosti, povijesti, umjetnosti i sl., očekuje se i tematiziranje položaja slavistike i njene budućnosti, rasprava o mogućnostima populariziranja slavistike i međusobne suradnje slavenskih zemalja.

Sudjelovati mogu (aktivno i pasivno) studenti II ciklusa i studenti IV godine. Radovi mogu biti iz lingvistike, nauke o književnosti, interkulturne književnosti i interdisciplinarnog karaktera; važno je da se radi o slavističkim temama. Radni jezici su svi južnoslavenski jezici, a pismo latinica ili ćirilica. Svaki sudionik može prijaviti najviše jedan autorski i jedan koautorski rad. Jedan rad može imati najviše 3 autora. Svaki sudionik će za izlaganje rada imati na raspolaganju 15 minuta te 5 minuta za raspravu.

Rok za slanje prijavnice (sa sažetkom) je 31. maj 2015. godine, a bude li sažetak prihvaćen, rok za slanje gotovoga rada je 1. oktobar 2015. godine.
Kotizacija za aktivne sudionike iz Hrvatske iznosi 100 HRK, za aktivne sudionike iz inozemstva 150 HRK, a za pasivne sudionike 200 HRK.
Za sudionike koji dolaze izvan Zagreba bit će organiziran smještaj.

Za sve dodatne informacije (pitanja u vezi teme, prijave, sažetaka, smještaja) možete se obratiti na e-mail: Seherzad@365.ba