II ciklus BJK: Raspored predavanja iz Retorike

Prof.dr.Remzija Hadžiefendić-Parić predavanja iz Retorike održat će prema sljedećem rasporedu:
– petak, 20.2.2015. od 14.00 do 18.30h
– subota, 21.2.2015. od 10.00 do 13.00h