II ciklus, BJK: Predavanja/konsultativna nastava iz Onomastike

Predavanja/konusltativna nastava iz Onomastike održat će se 10.5. (nedjelja) od 9.00 do 14.30h.