II ciklus, BJK: Ispiti iz lingvističke grupe predmeta

Ispiti iz predmeta Jezička struktura bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i Jezik srednjovjekovnih bosaničnih tekstova, održat će se u subotu, 11.jula u 15.00h.