II ciklus, BJK: Ispiti iz lingvističke grupe predmeta

Ispiti iz predmeta Jezička struktura bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i Jezik srednjovjekovnih bosaničnih tekstova, održat će se u nedjelju, 6. 9. 2015. u 11 sati.