II ciklus, BJK: Interpretacija pripovjedne proze (I kolokvij/seminar)

I kolokvij (seminar) iz predmeta Interpretacija pripovjedne proze (koji podrazumijeva odbranu teme i literature završnoga rada) održat će se u subotu, 21.marta od 10.00h.