I i IV godina – nadoknada kod doc.dr. Amire Dervišević

Nadoknada kod doc.dr. Amire Dervišević će se održati prema sljedećem rasporedu:

Uvod u teoriju književnosti – srijeda, 29.10.2014. u 8.00

Usmena književnost –  30.10.2014 – četvrtak u  12.00

Savremena bh.književnost – srijeda, 29.10.2014. u 9.00