English Language Festival 2015

elf_siteOdsjek Engleski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Bihaću, zajedno sa Američkim kutkom Bihać, ponosno predstavlja manifestaciju “English Language Festival 2015”, koja će se održati od 28. do 30. maja 2015. godine. „English Language Festival“ je trodnevni medijski, kulturni i pedagoški događaj koji predstavlja sinesteziju studentskog pedagoškog osvještavanja i njihovog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, sinesteziju koja nosi dobrobit i njima i široj društvenoj zajednici, kao i slici visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu, ali i cijeloj zemlji.

Studenti i predavači će na “English Language Festivalu” ugostiti kolege sa državnih univerziteta, kao i univerziteta u regionu, a tijekom festa će se održati brojne kulturne i sportske aktivnosti, dok će sam događaj kulminirati međunarodnim seminarom “English as a Lingua Franca” za studente, ali i nastavnike engleskog jezika na području Unsko-sanskog kantona.

Program “English Language Festivala” je sljedeći:

1. DAN – 28. maj

13:00 – 14:00 Finalna radionica „ALF“ & Open Doors dan (Američki kutak)
14:30 – 15:30 CEREMONIJA OTVARANJA (centar grada)
15:30 – 17:00 Druženje studenata
19:00 – 20:00 Pripreme za večer
20:00 – 21:15 VEČER POEZIJE

2. DAN – 29. maj

11:00 – 14:00 Open Doors dan
12:00 – 16:00 STUDENTSKE SPORTSKE IGRE
17:00 – 19:00 Gledanje filma
19:00 – 20:00 Pripreme za večer
20:00 – 21:00 VEČER STUDENTSKOG DUHA

3. DAN – 30. maj

08:00 – 09:00 Pripreme za seminar
09:00 – 13:00 MEĐUNARODNI SEMINAR “ENGLISH AS A LINGUA FRANCA”
13:00 – 14:00 OKRUGLI STOL

Srdačno pozivamo sve studente Pedagoškog fakulteta, ali i drugih fakulteta Univerziteta u Bihaću, da prisustvuju događajima na festivalu i time daju svoj doprinos ovoj manifestaciji. Vidimo se na English Language Festivalu 2015!