EJK:Rezultati drugog septembarskog ispitnog roka

Univerzitet u Bihaću
Pedagoški fakultet u Bihaću
Odsjek za engleski jezik i književnost

Rezultati drugog septembarskog ispitnog roka
UVOD U ENGLESKU KNJIŽEVNOST

Nijedan kandidat nije položio.

 

NEOKLASICIZAM

Mehmedović Edina, 6; Harčević Adnan, 6; Hadžić Irina, 6;

 

BRITANSKA POEZIJA 20. VIJEKA

Mehmedović Edvina, 7; Hadžić Irina, 7;

 

MODERNIZAM I POSTMODERNIZAM U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI

Šertović Amra, 7;

 

VIKTORIJANSKA KNJIŽEVNOST

Štulanović Harun, 5; Vojić Majda, 5; Bilajac Edis, 6; Dizdarević Aida, 5; Lipovača Sunčica, 7; Sabljaković Emina, 6; Musić Edin, 8; Samardžić Muhamed, 7; Gutlić Majda, 6; Zanačić Anesa, 5; Briški Barbara, 7; Pašalić Tina, 6; Ćehić Maida, 6; Ramić Armin, 6; Kešetović Nermina, 6; Kekić Aida, 6.

 

Indekse na upis ocjene donijeti u ponedjeljak, 30. IX u 9.00h u kancelariju asistentice Sandre Novkinić.

 

 

Đorđe Slavnić. s.r.