EJK: Rezultati završnog ispita (septembarski drugi ispitni rok) ak. 2014/15.

R E Z U L T A T I

Završnog ispita (septembarski drugi ispitni rok) ak. 2014/15.

 

Romantizam u engleskoj književnosti:

Keranović Irina, 30 bodova;

Hirkić Alen, 24 boda;

Selimović Ervin, 31 bod.

 

Drama prije Shakespearea:

Hodžić Kerima, 32 boda;

Nuspahić Besim, 31 bod.

 

Uvod u englesku književnost:

Čelan Vanja, 24 boda;

Dizdarić Emir, 30 bodova;

Jušić Sabina, 30 bodova.

 

Američka književnost:

Puškar Hasnija, 24 boda;

Keranović Irina, 24 boda;

Selimović Ervin, 30 bodova.

 

Modernizam i postmodernizam u engleskoj književnosti:

Pajazetović Arnela, 30 bodova.

 

Viktorijanska književnost:

Topalović-Smajić Mirela, 30 bodova;

Bajrektarević Adnan, 28 bodova;

Brkić Mirela, 28 bodova.

 

Iz Odsjeka

Bihać, 23.09.2015.