EJK: Rezultati završnog ispita (julski ispitni rok) ak. 2014/15.

R E Z U L T A T I

Završnog ispita (julski ispitni rok) ak. 2014/15.

 

Shakespeare: Demirović Armin, 28 bodova.

 

 

Postviktorijanska književnost: Toromanović Nermin, 28 bodova.

 

 

Uvod u englesku književnost: Isaković Sara, 30 bodova.

 

 

Romantizam u engleskoj književnosti: Halkić Elma, 24 boda; Ćoralić Kemal, 30 bodova; Alibabić Plamena, 24 boda.

 

 

Američka književnost: Alibabić Plamena, 24 boda; Bajramović Elmedina, 30 bodova.

 

 

Britanska poezija 20.st: Bajramović Elmedina, 8 (osam); Eljazović Nisveta, 8 (osam); Hirkić Alen, 6 (šest); Halkić Elma, 6 (šest); Alibabić Plamena 6 (šest); Ćoralić Kemal, 7 (sedam).

 

 

Viktorijanska književnost: Harlaher-Šehić Tea, 24 boda.

 

 

Modernizam i postmodernizam u engleskoj književnosti: Nuspahić Besim, 30 bodova; Cucak Amir, 35 bodova; Bajrektarević Najla, 24 boda; Koljić Zana, 24 boda; Ćehić Maida, 24 boda; Hirkić Sanela, 24 boda; Hodžić Mirela, 35 bodova; Karahodžić Zehrudina, 40 bodova; Keran Birsena, 35 bodova.

 

 

Drama prije Shakespearea: Koljić Zana, 24 boda; Hodžić Mirela, 40 bodova; Ćehić Maida, 24 boda; Đuđa Selma, 24 boda; Karahodžić Zehrudina, 40 bodova; Keran Birsena, 35 bodova; Čaušević Zejna, 24 boda; Pajazetović Arnela, 24 boda; Hafizović Mirhada, 24 boda; Bajrektarević Najla, 32 boda; Hirkić Sanela, 24 boda; Cucak Amir, 35 bodova.

 

 

Iz Odsjeka

Bihać, 15.07.2015.