Drama i film – raspored predavanja (III godina)

Predavanja iz predmeta Drama i film, kod dr.sc. Rize Džafića, van.prof.  će se obaviti prema sljedećem rasporedu:

srijeda, 8.1. 2014. od 15.00 – 19.15

četvrtak, 9.1. 2014. od 15.00 do 19.15

petak, 10.1. 2014. od 15.00 do 19.15