Dijalektologija – rezultati 2. kolokvija

Odsjek za bosanski jezik i književnost

Ak. 2013/14. godina

Dijalektologija

 

 

REZULTATI 2. KOLOKVIJA

 

Redni broj

 

Ime i prezime

% osvojenih bodova

ECTS

1. Maja Hairlahović

62%

12

2. Arnela Ćejvanović

60%

12

3. Senija Behrić

53%

0

4. Elma Buljubašić

51%

0

5. Amila Alibabić

48%

0

6. Ermina Jusić

45%

0

7. Dušica Korda

43%

0

8. Almedina Mehić

43%

0

9. Aida Merdanović

43%

0

10. Elma Alivuk

37%

0

11. Sanela Samardžić

37%

0

12. Merima Ćoralić

37%

0

13. Admir Veladžić

37%

0

14. Nejla Suljkanović

35%

0

15. Rahila Murtić

35%

0

16. Semira Džinić

35%

0

17. Zerina Kovačević

32%

0

18. Amra Ćehić

24%

0

   

 

 

 

Datum: 17.6.2014.