Dijalektologija – bodovna lista (dopuna)

Ime i prezime Vježbe/ predavanja I kolokvij II kolokvij Ukupno
Mirela Salkić 5/5 17 20 47
Aida Kurtović 5/5 13 15 38
Fatima Kozlica 3/5 12 12 32
Asmira Brkić 5/5 20 20 50
Jasmina Jukić 5/5 15 15 40
Samra Veladžić 5/5 18 18 46
Elvira Redžić 5/5 13 12 35
Dževdana Jusić 5/5 15 15 40
Rahila Murtić 5/5 17 0 27
Šejla Golubović 0/5 16 13 34
Someja Lulić 0/5 12 13 30
ZehraMustedanagić 5/5 12 12 34
Azra Fazlić 5/5 15 16 41