Dijalektologija (BJK) – rezultati

 

Dijalektologija

Rezultati – septembarski ispitni rok:

1. Senija Behrić – 9

2. Sanela Samardžić – 8

3. Zerina Kovačević – 6

4. Aida Merdanović – 7

 

Usmeni dio ispita (upis ocjena) – 12.9.2014. (petak) u 11.00 sati.