Dijalektologija (BJK) – rezultati ispita i integralnog kolokvija

Ime i prezime (%) –  osvojenih bodova Konačna ocjena
( u skladu sa bodovnm listama)
ZAVRŠNI ISPIT:    
Maja Hairlahović 86% 9
Dušica Korda 83% 8
Amra Ćehić 83% 8
Amila Alibabić 71% 7
Merima Ćoralić 78% 7
Elma Buljubašić 69% 6
Almedina  Mehić 69% 7
INTEGRALNI KOLOKVIJ:    
Senija Behrić 78% 29 bodova
Elma Alivuk 73% 26 bodova
Nejla Suljakanović 60%* 20 bodova
Rahila Murtić 53% 0 bodova
Aida Merdanović 45% 0
Sanela Samardžić 42% 0
Zerina Kovačević 42% 0

 

Upis ocjena – 3.7.2014. godine u 12.00 sati.