Didaktika – raspored predavanja

PREDAVANJA KOD DR.SC. ESADA KARIĆA, DOC.

ĆE SE ODRŽATI PREMA SLJEDEĆEM  RASPOREDU

17.10. 2014. od 17:15 do 19:00

18.10. 2014. od 13:00 do 15:00