Prijemni ispit

120704011Pravo učešća na konkursu/natječaju za upis na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prijemni ispit provodi se nakon konkursa/natječaja koji raspisuje Univerzitet u Bihaću. Voditelji studijskih odjseka i u suradnji sa ostalim nastavnim osobljem organiziraju prijemni ispit za kandidate koji su podnijeli prijavu za upis na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.