Bosanski jezik 2 – rezultati

Februarski ispitni rok – Bosanski jezik 2

Ispit su položile:

1. Ermina Kišmetović – 7

2. Naila Šahinović – 7

3. Admira Mulić – 6

4. Aida Karabeg – 6

5. Sajra Dupanović – obavezan usmeni