BJK: Raspored nadoknade kod doc.dr.sc.Šeherzade Džafić

Raspored nadoknade za 2.mart (praznik povodom Dana nezavisnosti BiH) iz predmeta Interkulturalno izučavanje južnoslavesnkih književnosti, održat će se u četvrtak, 12.3. od 11.30 do 13.45h (učionica br.8).
Nadoknada iz predmeta Drama i film (GO) održat će se u srijedu, 18.3. od 11.30 do 13.00h (učionica br.8).
Nadoknada iz predmeta Bh kritika i esejistika (GO) održat će se u četvrtak, 19.3. od 11.30 do 13.00h (učionica br.8).