BJK: Oktobarski ispitni termini

Oktobarski ispitni termini održat će u petak, 10.10. se prema sljedećem rasporedu:

Semantika (BJK) u 10.00h

Bosanski jezik III (RN) u 10.00h

Sociolingvistika (BJK) u 11.00h

Opća lingvistika (BJK) u 11.00h

Staroslavenski jezik (BJK) u 11.00h

*Studenti, koji iz navedenih predmet nemaju dovoljan broj predispitnih bodova, pisat će

popravni kolokvij u istim terminima.