BJK IV: Usmeni dio ispita iz Postmodernizma i Uvoda u KS

Usmeni dio ispita iz predmeta Postmodernizam i Uvod u kulturalne studije održat će se u petak, 9.10. u 11.00h (uč.br.8).