BJK I, IV: Raspored vježbi kod asistenta Nedima Alića

Vježbe će se održati prema sljedećem rasporedu: Raspored vjezbi_Interkulturalno_Svjetska_I