BJK III, RN II, PO II: Pregled pisaca i djela u književnosti za djecu

Rezultati pismenoga dijela završnoga ispita:
Pregled pisaca i djela u književnosti za djecu

Uvid u testove, kao i bodovne liste – četvrtak (4.7.2013) u 12h, učionica br. 8
Usmeni dio ispita: četvrtak (4.7. 2013) u 13h, učionica br. 2

Napomena: Uvjet za polaganje ispita iz Pregleda pisaca i djela u knj.za djecu jeste položen ispit iz predmeta Žanrovi u književnosti za djecu (vidjeti silabus).