BJK III: Bh književnost između dva svjetska rata (rezultati ispita)

Rezultati pismenog dijela ispita iz Bh III

Bh III_BODOVNA LISTA SA OCJENAMA

Upis ocjena u petak (14.juna) u 13.00h
NAPOMENA: Uvid u testove – petak (14.juni) od 11h. Studentima koji ne dođu na upis ocjene, poništava se ispit.