BJK – II ciklus – raspored Umijeće interpretacije poezije

Predavanja iz kolegija Umijeće interpretacije poezije  će se održati prema sljedećem rasporedu:

21.01. 2015 – od 15.00 do 18.15.

23.01. 2015 – od 15.00 do 18.15.

24.01. 2015 – od 12.00 do 15.15.

31.01. 2015 – od 12.00 do 18.30.