BJK, II ciklus: Raspored ispita (jezička grupa predmeta)

Ispit iz predmeta Jezik srednjovjekovnih bosaničnih tekstova i Jezička struktura bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika održat će se u srijedu, 1.jula sa početkom u 10.00h.