BJK II ciklus: Jezička struktura bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika (P)

Raspored predavanja iz predmeta Jezička struktura bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika:
– četvrtak, 5.2. 12.00 – 18.30h
– petak, 6.2. 12.00 – 18.30h
– subota, 7.2. 8.00 – 14.30h