BJK I: Opća historija starog vijeka (P)

Predavanje iz predmeta Opća historija starog vijeka održat će se prema sljedećm rasporedu:
24.okotobar (subota):
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
25.oktobar (nedjelja):
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00