BJK I, III, IV: Istraživački projekat “Bh.kritika i esejistika jučer i danas”

projekat

Obavještavaju se studenti Odsjeka za bosanski jezik i književnost (I, III i IV godina) da se mogu pridružiti studentima II godine Odsjeka koji u sklopu predmeta Bh.kritika i esejistika rade istraživanje pod nazivom “Bh.kritika i esejistika jučer i danas”. Prve, konkretne aktivnosti planirane su 19.maja (utorak) i 22.maja (petak) istraživanjem starih publikacija/časopisa periodike koji se nalaze u potkrovlju Univerzitetske biblioteke. Publikacije su još nedostupne za javnost, ali jedan od ciljeva jeste i prezentacija tog “nepresušnog bunara” u kojemu se krije bogata historija bosanskohercegovačke književnosti (konkretno kritike i esejistike). Studenti koji žele uzeti učešće, ali i saznati više o projektu, mogu se (pri)javiti putem mejla: Seherzad@365.ba ili projekat_bhkritika@365.ba