Bh.književnost srednjeg vijeka i osmanskog perioda – rezultati pismenog

Pismeni dio ispita iz Bh.književnosti srednjeg vijeka i osmanskog perioda položili su

Hušidić Majda i Eminić Fahrudin.

Usmeni dio će biti održan u petak, 11.7.2014. s početkom u 10.00h