Apsolventski usmeni ispiti iz Norme i kulture jezika, Historije bosanskoga standardnog jezika i Historije bosanskoga književnog jezika

Ispiti će biti održani u subotu, 6. 12. 2014. u 15h.