Aktivnosti za studente u januaru i februaru

pfb-unbi-3Nastava u zimskom semestru akademske godine 2013/14. završava 19.1.2014. godine.

Sedmica za ovjeru semestra, konsultacije i pripremu ispita je u periodu od 20. do 26.1.2014. godine.

Prijava ispita za prvi ispitni termin traje do 21.1.2014. godine.

Sedmica za ovjeru semestra, konsultacije i dopunsku nastavu je u periodu od 10. do 16.2.2014.godine.

Prijava ispita za drugi ispitni termin traje do 12.2.2014. godine.

Drugi ispitni termin počinje 17.2.2014. godine.

Nastava u ljetnom semestru akademske godine 2013/14. počinje 3.3.2014. godine.