Alpbach – stipendije za Seminar Week

AlpbachInicijativna grupa Alpbach u Sarajevu – IGAS u saradanji sa Ambasadom R. Austrije u BiH i Studentskim Parlamentom UNSA, dodjeljuje 3 stipendije za Seminar Week na Europskom Forumu Alpbach 2013 za studente iz BiH koji traje od 12.8.2013. do 18.8.2013. godine.

Konkurs je otvoren do 6.6.2013. godine.

Više informacija možete naći u priloženom dokumentu i na web stranici www.igas.ba.

Za program Europskog Foruma Alpbach 2013, te seminar Week-a, posjetite www.alpbach.org.