15. međunarodna olimpijada matematike, 7. međunarodna olimpijada hemije, 1. međunarodna olimpijada statistke u Iranu

OIumakhhPBYAmbasada republike Iran nam je dostavila dopis u kojem nas obaviještava o održavanju 15. međunarodne olimpijade matematike, 7. međunarodne olimpijade hemije, 1. međunarodne olimpijade statistke u periodu od 16. do 20. augusta 2014. godine od strane Centra studentske olipmijade Ureda za procjenu obrazovanja Islamske republike Iran. Zainteresovani strani studenti mogu učestvovati na spomenutiom olimpijadama tako što će za svaki smjer moći biti prijavljeno maksimalno (5) pet osoba u pratnji jednog ili dva profesora, koji će činiti tim inostranog univerziteta na ovoj olimpijadi.

Prijava se vrši do sredine jula putem e-mail adrese ovog centra.

Aplikacija za prijavu, raspored, brošura, primjerci pitanja i uslovi učestvovanju na engleskom jeziku mogu se preuzeti na web portalu:

http://olympiad.sanjesh.org/en/

Sva dodatnja pitanja mogu se uputiti na e-mail adresu olympiad@sanjesh.org